Home

Over de Stichting Plus Wonen


De stichting Plus Wonen is in 2006 opgericht door een aantal ouders van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Uitgangspunten waren en zijn nog steeds:

  1. Een levensloopbestendige woonvorm waarbij de zorg is verzekerd ook als wij er als ouders niet meer zullen zijn.
  2. Een kleinschalige woonvorm waarin zo “normaal” mogelijke sociale structuren kunnen bestaan met elkaar en binnen de normale woonwijk.
  3. De betrokkenheid van de ouders, familie en mantelzorgers is gegarandeerd.
  4. De bewoner heeft zijn privacy.
  5. Er is maatwerk mogelijk. Door tijdig zaken te signaleren en aante pakken kan terugval worden voorkomen.
  6. De woon- en zorgvorm zet aan tot eigen initiatief en activiteiten, hetgeen de kwaliteit van leven aanzienlijk ten goede komt.
  7. Een nauwe samenwerking tussen initiatiefnemers/mantelzorgers en de zorgaanbieder.