Doel en vermogen

De stichting heeft ten doel:

a. het steunen op welke manier dan ook van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, direct of indirect;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; alles in de ruimste zin.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: – subsidies en donaties; – schenkingen, erfstellingen en legaten; – alle andere verkrijgingen en baten